Ο ορθολογισμός χαρακτηρίζει και την ιατρική επιστήμη. Στην ομιλία γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών της κλασικής Ιατρικής και των εναλλακτικών θεραπειών. Παρουσιάζονται διεξοδικότερα η Ομοιοπαθητική και ο Βελονισμός, η χρήση τους και η θέση της επιστήμης απέναντί τους. Ακολούθως αναφέρονται περιπτώσεις ψευδοεπιστήμης και ιατρικής απάτης. Σχολιάζεται ως παράδειγμα αντιφάσεων η αντιμετώπιση της πανδημικής γρίπης το 2009.
Εισηγητής είναι ο Δρ Δημήτριος Παπαλάμπρου, παιδίατρος.

Η αναζήτηση της αλήθειας στην ιατρική πράξη
Ετικέτες: