Στη ομιλία υπό τον τίτλο «Μύθοι γύρω από την πλανητική θέρμανση και την κλιματική αλλαγή: οι απαντήσεις της επιστήμης» ο καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Αθανάσιος Αργυρίου θα αναλύσει το θέμα της πλανητικής θέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής που έχει εγείρει, εδώ και χρόνια μια πολεμική η οποία τροφοδοτείται από διάφορες πηγές, επιχειρηματικές, πολιτικές κ.λπ. Οι πολέμιοι της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιούν διάφορες αιτιάσεις – μύθους όπως “Το κλίμα πάντα αλλάζει”, “Το αίτιο είναι ο Ήλιος”, “Οι επιπτώσεις δεν θα είναι και τόσο δυσμενείς” κ.λπ. Στη διάλεξη αυτή θα επιχειρηθεί να αντικρουστούν οι μύθοι αυτοί με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και του Κλίματος.

Μύθοι γύρω από την πλανητική θέρμανση και την κλιματική αλλαγή: οι απαντήσεις της επιστήμης
Ετικέτες: