Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις δημοκρατίες είναι η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης των ψηφοφόρων και η ταυτόχρονη ύπαρξη συγκεκριμένων γνωστικών προκαταλήψεων. Οι σχετικές εμπειρικές έρευνες από τα οικονομικά, τις πολιτικές επιστήμες και την ψυχολογία μας δείχνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους, όχι μόνο δεν είναι καταρτισμένοι σε ζητήματα πολιτικής και οικονομίας, αλλά συνήθως έχουν πλήρη άγνοια ή παρανοήσεις για πολύ βασικά θέματα που αφορούν τη δική τους χώρα ή την ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Δεν κατανοούν ή παρανοούν στοιχειώδεις έννοιες οικονομικών, δεν γνωρίζουν γεγονότα της επικαιρότητας και δεν αντιλαμβάνονται τη σχέση όλων αυτών με τις αντίστοιχες πολιτικές που προτείνονται ή εφαρμόζονται. Επιπλέον διαθέτουν κάποιες βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις που βασίζονται σε λανθασμένες αντιλήψεις και σε γνωστικές πλάνες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πολιτική άγνοια και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον θεσμό της δημοκρατίας. ΄

Ομιλήτρια: Γιούλη Φωκά – Καβαλλιεράκη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκουσα Θεωρία Ορθολογικής Επιλογής στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης.

Οικονομικός αναλφαλβητισμός και πολιτική άγνοια στις σύγχρονες δημοκρατίες