Η ελληνική εκπαίδευση συχνά κατηγορείται ότι ενθαρρύνει την αποστήθιση και δεν προάγει την κριτική σκέψη. Η ομιλία θα διερευνήσει κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργεί την ορθολογική σκέψη και παράλληλα θα προτείνει τρόπους ενίσχυσης όχι μόνο της κριτικής σκέψης αλλά και της δημιουργικής.

Ομιλητής: Αλέξανδρος Βερεκέτης, βιολόγος-εκπαιδευτικός και μέλος του Ωρίωνα.

Ορθολογισμός στην ελληνική εκπαίδευση