Η επιστημονική μέθοδος είναι ένα σύνολο διαδικασιών και μεθόδων για την έρευνα των φαινομένων του φυσικού κόσμου, την απόκτηση νέας γνώσης, την επαλήθευση και ενσωμάτωση της νέας γνώσης στο σύνολο των συστηματικών και επαληθεύσιμων γνώσεων που ονομάζουμε επιστήμη.

Η επιστημονική μέθοδος περιλαμβάνει παρατήρηση του φυσικού κόσμου, διατύπωση υποθέσεων, εξέταση των υποθέσεων και διεξαγωγή πειραμάτων.

Οι θεωρίες που επαληθεύονται από την επιστημονική μέθοδο γίνονται δεκτές ως αληθείς ωστόσο η επιστήμη αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και όλη η γνώση είναι υπό αίρεση αν καινούρια στοιχεία ανατρέψουν παλαιότερα δεδομένα. Αυτό διαφοροποιεί την επιστημονική μέθοδο από συστήματα πεποιθήσεων που βασίζονται σε ανέγγιχτες «αλήθειες».