Ο όρος «ορθολογισμός» χρησιμοποιείται εδώ για να αποτυπώσει την ορθή σκέψη, τις δράσεις και τις πεποιθήσεις που βασίζονται στα γεγονότα και τη λογική σκέψη. Αποτυπώνει τον αγγλικό όρο «Rationality», συχνά μεταφραζόμενο και ως «ορθολογικότητα», και όχι τόσο το φιλοσοφικό κίνημα του «ρασιοναλισμού» (rationalism).

Υπήρξε κοινή διαπίστωση των εμπνευστών των «Ημερών Ορθολογισμού» πως η ελληνική κοινωνία είναι γεμάτη ανορθολογισμούς ενώ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν προάγει την ορθολογική σκέψη.

Ως αποτέλεσμα, η ελληνική κοινωνία υπολείπεται της προόδου που θα μπορούσε να είχε επιτύχει σε κοινωνικά, επιστημονικά, οικονομικά ζητήματα αλλά και ζητήματα της καθημερινότητας.

Η ανάπτυξη της ορθολογικής σκέψης, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της επιστημονικής μεθόδου, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.